พล.ต.ต.ภาณุเดช ณ พัทลุง


ผู้บังคับการกฎหมายและคดี
ตำรวจภูธรภาค 8